Utällningar

Invigning av Kvarnen i Ronneby 1995 Separatutställning

Mor Oliviagården 1996 Separatutställning

ARK Ronneby 1996, 1997, 1998, 1999

Blekinge konstnärernas jurybedömda utställnings verksamhet 1996
Samlingsutställning ”Ljuset från Norden”, jurybedömd Edsviks konsthall 2017

Vårsalongen Karlshamns konsthall 2018, 2019
Konstnären Pinauilen Karlskrona 2018

Svenska Konstnärsfförbundets konstvecka Stadhusets foaje Ronneby 2018

Konstbiennalen i Cannes, Frankrike. Jurybedömd 2019

Tatinis Art Show i Singapore, Jurybedömd 2019

International Fine Art Biennale i Basel, Schweiz, Jurybedömd 2019

Ronneby Airport tillsammans med 3 andra konstnärer i Ronnebys Vedic Art grupp.Pågår  tom året ut

 

Kommande Utställningar

18-20 oktober, ”Contemporary Art Fair in Carrousel du Louvre” i Paris, Frankrike 27-29 mars 2020Art Nordic Köpenhamn

 

Exhibitions

Inauguration of the mill in Ronneby 1995 Separate exhibition
Mother Oliviagården 1996 Separate exhibition
ARK Ronneby 1996, 1997, 1998, 1999
Blekinge artists' jury-judged exhibition activities in 1996
Collection exhibition "Ljuset fra Norden", jury-judged Edsvik Art Hall 2017
Springshall Karlshamns Konsthall 2018, 2019
Artist Pinauilen Karlskrona 2018
Swedish Artist Association's Art Week City Hall's foyer Ronneby 2018
The Art Biennale in Cannes, France. Jury assessed 2019
Tatinis Art Show in Singapore, Jury Judged 2019
International Fine Art Biennale in Basel, Switzerland, Jury Judged 2019
Ronneby Airport together with 3 other artists in Ronneby's Vedic Art group

 

Upcoming Exhibitions

October 18-20, "Contemporary Art Fair in Carrousel du Louvre" in Paris, France March 27-29, 2020Art Nordic Copenhagen