Vedic Art -Vad är det?

 

VEDIC ART bygger på de gamla vediska kunskaperna. Den vediska kulturen blomstrade för flera tusen år sedan. Den efterlämnade mängder av skrifter och kunskaper  etik, filosofi. Man kan likna den mångtusenåriga vediska kunskapen vid ett träd medhar många grenar.

VEDIC ART’ metodens  grundare, konstnären Curt Källman,1938-2010 utbildade sig  vid konstakademien och utvecklade under en 30 års period  en särskilt en gren på det trädet, nämligen konstens.

 
 

VEDIC ART är en väg att genom konstskapande uppnå högre medvetande, att skapa bortom prestations- och teknikkrav.

Det är inte tekniken som är viktigast utan varje människas möjlighet att skapa något utifrån sig själv utan att vara beroende av tekniska färdigheter och kontroll.Det är viktigt att påpeka att VEDIC ART är helt fristående från alla skolor, riktningar och organisationer.

Som konstnär inom VEDIC ART är man helt obunden, utom möjligen till en sak nämligen det obegränsade, friheten.

VEDIC ART handlar alltså inte om någon ideologi, filosofi eller religion, snarare en vetenskap om universums lagar.

Man kan tro vad man vill och ändå måla VEDIC ART.

 

Hur får jag kontakt med skaparen inom mig själv?

Det finns en stor skaparkraft hos alla människor. Att måla är ett sätt att inse det.

VEDIC ART hjälper människan att utvecklas och förädlas.

När vi målar med VEDIC ART lär vi oss att utnyttja hela hjärnan och att utveckla ett högre medvetande.

Det finns mängder av kunskaper om än det ena och än det andra i konsten.

Oskrivna regler för vad man får och inte får. Man kan känna till olika tekniker som mellanrum, ljus och skugga färgläror, perspektiv och de olika -ismerna.

Man har kunskap om färgers ljusäkthet och hållbarhet med det hjälper inte om man inte har en drivkraft. Man kan inte färdas i ett fordon med bara en ratt man måste också ha en motor.

Att måla enligt VEDIC ART’s principer är som att hitta själva drivkraften i skapandet. Jag tror att tiden är inne för människan och konstnären eller ska vi säga människan att utveckla det inre land-skapet.

Höger och vänster hjärnhalva kommer också in i bilden. Vi tolkar väldigt mycket utifrån den vänstra hjärnhalvan, och har nästan glömt bort hur vi kan använda den högra.

Men just i skapandet är det den högra vi använder. För att kunna koppla på den måste vi arbeta förutsättningslöst och kravlöst och det är där VEDIC ART kommer in.

Konst är inte att avbilda det sköter kameran så bra, konst är att göra det osynliga synligt.

Att uttrycka sig tekniskt bra i bild kan många göra.  Vedic Art undervisar om att det har med  hjärtat att göra.

När vi målar enligt VEDIC ART’ principer sätter vi igång den högra hjärnhalvan. Vi drar ett penseldrag och sedan ett till, och processen är igång.

Så enkelt är det.

Den viktigaste utbildningen som finns är den som ger oss kunskapen om oss själva. Den enda plats där du kan få den kunskapen är inom dig själv.

VEDIC ART’s principer är som en navigationskarta där du själv ställer in kompassen i riktning till ditt högre jag.

Man kan säga att det är själens vandring hem till sig själv.

I VEDIC ART utgår man ifrån att vi har all kunskap i oss själva. Det här är en enkel och genial metod att plocka fram den kunskapen och då upptäcker du snart att alla möjligheter redan finns där inom dig. Varje individ kan genom sin egen inre skaparkraft uträtta storverk i världen.

VEDIC ART förmedlar urgammal kunskap om livet självt. Målningen är en process och bilderna som skapas är egentligen biprodukter.

Som lärare i VEDIC ART visar vi aldrig hur man ”ska” måla. Det vore att göra ingrepp i människors privatliv. Principerna är lika värdefulla för ens liv som för ens skapande. Det handlar om och ditt innersta, du är unik och det finns ingen som kan göra som du utom just du själv.

Det handlar också om det vanliga livet och hur man ser på tillvaron. Hur man hanterar detta i stort som smått. Från problemet med vem som ska diska till hur man skapar fred på jorden. Alla konstarter vi utövar är lärlingsarbeten. Det stora konstverket är våra liv.

Att skapa är ett sätt att säga något, ett slags språk. Bildkonsten är ett universellt språk, som är accepterat av alla. En bild kan öppna dörrar som annars skulle förbli stängda om man bara hade orden att tillgå.

Skapandet är ett fredsarbete.

Martin Luther King sa en gång: Det enda som behövs för att det onda ska
triumfera, är att de goda människorna inget gör.

Att vara trogen sin uppgift, att vara trogen skapandet ger en otrolig kraft att bekämpa det onda.

Det berättas att den norske konstnären Edvard Munch en dag under andra
världskriget fick besök av representanter för den tyska ockupationsmakten. De hade tänkt att konfiskera hans hem för sin administration.

På trappan möttes de av Munch med orden: Försvinn ! Jag har inte tid med Er Ockupation, jag målar.

Inför denna beslutsamhet gav inkräktarna med sig och konstnären besvärades inte vidare.

Det är viktigt att den skapande processen med våra pennstreck och penseldrag hela tiden fortgår för det hjälper oss att stå emot mörker och negativa krafter.

Skapande människor av alla slag behövs. Vi har alla en stor uppgift att fylla som visionärer och bärare av det nya.


Kurser och ubildning i Vedic artGrundkurs med de 17 principerna

Alt 1. Terminskurs 15 tillfällen  med ca 2 timmars  pass 

Alt 2. Helgkurser  lördag och söndag

Alt 3.  Veckokurser
Alt 4. Kvällskurser


Därefter följer  fördupande inspirations och fortsättningskurer

Vill du följa med mig på en Vedic Art resa för din egen utveckling

Kontakta mig  på tel  0706 874999 eller 0457 10161

Jag är utbildad Vedic Art Lärare

 

 

Vedic Art Metodens Grund

Grundare till Vedic Art Konstnär
Curt Källman, född 1 februari 1938 i Stockholm, död 18 december 2010 i Höör

Founder of Vedic Art
Born February 1st 1938 in Stockholm Sweden.
Died December 18th 2010 in Born February 1st 1938 in Stockholm Sweden.
Died December 18th 2010 in Höör Sweden. Sweden.

Lite kort om Vedic Art,  dess frigörande, kravlösa målande där upplevelsen inåt är processen, för att få erfarenhet, vilket är är viktigare än resultatet 
Varje resultat begrundas och avslutas med konstaterandet "så här blev det den här gången" och bearbetas sedan vidare n
ågon annan dag
 

Vedic Art Metodens Grund är 

1. De 17 principerna 

2. Övningar  - för att komma i kontakt med principerna
och Grundaren, Konstnären Curt Källmans unika förhållningssätt

3. Jämförs ej med någon annan- utan inspirerar varandra   

 
Vad som utmanar oss som arbetar med Vedic Art metodens principer 
Främja Seendet inåt > levandegör våra upplevelser 
vilket sker genom skapandet utåt >  mellanrummen 
fördjupar seendet 
Handling och förståelse av handling > Närvaron i handlingens form
> skapande föreställningsförmågan 

Transformation -  nyckelord  som tar form genom att ta sig igenom motstånd

Reflektion & Medvetenhet
 - ser nya detaljer och samband 

Ta till vara Drivkraften 

Vedic Art metoden stimulerar att utgå från konstnärens centrum
De 17 Principerna finns representerade i all konst- såväl som i livet själv
Med Vedic Art metoden  sker närmandet till konsten på ett annorlunda sätt 
All konst kan ligga närmare eller längre ifrån detta centrum


"Med fötterna på jorden, och penslarna i himmelen"

Curt Källman, Grundare av Vedic Art

Artist Curt Källman
http://www.kallmanartgallery.com/gallery.html

Deltagares Upplevelser

Omdöme från  deltagare  i målarkursen med tillämpning av Vedic Art metoden

 

Elisabet Petersson; Jag glömmer tid och rum när jag målar.

Det är roligt att måla och det ger energi.

Det har varit roligt att gå den här kursen. Det har varit som att ge sig ut på en resa som man inte vet var den slutar.


Ing-Greth Hedlund: . Vedic Art känns väldigt befriande med det kravlösa målandet. Det är härligt att bara vara i målandet och släppa allt annat utanför. Skönt att inte behöva prestera bara måla och se vad jag upptäcker. Ett mycket bra sätt att vara här och nu. Det ger mig glädje, närvaro och en flowkänsla.

Målarkursen har bidragit till att jag nu vill fortsätta med detta målande, något som jag inte har tillåtit gett mig eller gett mig tid till under de senaste 20 åren och jag är glad för att jag nu gör detta.

Spännande att ha målat allt med vänster hand och detta känns helt naturligt. Det är också spännande att utforska bilderna, färgerna, formerna och det som kommer fram ur dem och att få experimentera.  

Numera har jag mina färger, penslar och annat målarmaterial framme så jag lätt kan börja måla hemma.

Starten med linjen och att använda denna är som en meditation och kan vara värdefull att göra regelbundet och ger då både sinnesro, fokusträning, närvaro och avspänning. Den är ett sätt att vara här och nu.

Sedan jag börjat med Vedic Art så har jag även börjat titta på föremål, naturen och det jag har runt omkring mig i vardagen på ett annorlunda lite mera utforskande sätt och även börjat se mellan bilderna och det som är tomrummet. Färgerna har även fått en större betydelse. Jag är verkligen glad att jag gjort och gör detta och att jag mött dig Christin som är så inspirerande och leder kursen med stort engagemang


Ann-Christin Fyhr : Vill ge ett stort tack till Christin för att hon tog på sig denna uppgiften. För mig har det varit oerhört förlösande att få måla utifrån dessa principer.

Målandet har blivit till en helt annan glädje. Den fria kompositionen har alltid varit min dröm men inte vetat riktigt hur jag kommer dit.

Tack verkligen att jag fick denna möjlighet. Du har så mycket kunskap att dela med dig av.

Hoppas vi kan fortsätta nästa år.