Fönster Mot Verkligheten

Fönster Mot verkligheten
Dikter Numrerade 1-34

1996 - 1998

© Christin G. Ohlin

 

1

En sköld av ord 

för att lösa upp vår ångest

eller för att dölja den 

 

En sköld av ord

Bygger en osynlig mur  

som hindrar

sanningens möte 

med sig själv 

och andra 

 

En slinga av ord 

som bygger 

en osynlig bro

fragmenterade bitar 

av sammansatta känslor

 

En slinga av ord som bygger en osynlig bro

som befrämjar uppvaknandet

med sig själv och andra 

 

 

 

 

2

Sinnena gjorde varandra sällskap

mer eller mindre

närvarande 

tillsammans 

med medvetandet 

för att besöka

den klara källan 


De samlade på 

kärnkraft

frö av subtilare sort 

för att plantera 

i jordmån som gav 

växtkraft 

fram till en tanke 

som formulerades

i ord

när den var mogen 

 

 

 

3

Orden -

fonetiska symboler 

med tankemässig innebörd

känslomässiga assocoationer 

av lika stor betydelse

förutsättningarnas balans

för att insidan skall få mening 

 


Orden . . . 

en projektion

av tanken

uttryck för

hjärtats väsen

och sinnets nivå

 

skapande 

föreställande 

känsligt medium

bildar en bro 

flyter in i 

situationer

avger vibrationer 

 

frekvenser som

bedövar

väcker 

förvirrar 

klargör

medvetandet

tolkar 

avgör

dess verkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik

Det här är en paragraf. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera paragrafen. Det här är rätt ställe att skriva lite mera om dig själv och introducera hemsidan för dina besökare.