Skulptur i Syrafritt papper

 

Norden hade en egen högtstående kultur för 1000 år sedan, innan kristendomen infördes och påvedömet fick makt över Norden.
Detta påstående stöds av latinska texter från 800 – 1100-talen, forntida isländsk historieskrivning, runtexter, antika skrifter, brev m.m.

 Boken "Den Forna Seden" skiljer sig från vanliga faktaböcker genom att den i huvudsak bygger på historiska källor; antika skrifter på romerska eller grekiska om germanerna, den fornisländska litteraturen, runtexter, lagböcker, texter från 800-1100-talen mm. Kjellman har inkluderat texterna på originalspråken bredvid översättningarna för att de ska finnas tillgängliga för alla, något som den språkintresserade uppskattar stort, det är intressant att jämföra svenskan med de fornsvenska och isländska orden och uttrycken.


Boken handlar i stort om hur människorna i Norden levde, tänkte och såg på tillvaron innan kristendomen. Det är inte frågan om någon av alla dessa vanliga faktaböcker som handlar om husen såg ut eller vad olika gudar hette.

I Volym 1 heter delarna "Kvinnan, familjen, ätten", "Äran framför allt" och "Nordisk kultur". Här berättas bland annat om den höga ställning kvinnan åtnjöt i det forntida samhället som författaren sedan menar slogs sönder av kristendomen. Trohet, ärlighet, arbetsamhet och omtanke hölls högt. Läs- och skrivkunnigheten var hög och det fanns ett stort kulturarv, kanske t o m skriftliga verk, som kyrkan förstörde."

http://www.arsundaviking.se/html/den_forna_seden.htm


Den Forna Seden vol 1 och 2 kan köpas på Logik Förlag.
Det är ett mycket omfattande forskningsarbete, som ligger bakom dessa böcker.

https://www.logik.se/Produkt/den-forna-seden-vol-1/

https://www.logik.se/Produkt/den-forna-seden-vol-2/


  •  
  •  
  •  
  •  
  •