Skulptur i syrafritt papper -Sculpture in acid-free paper

Jag hade förmånen att lära mig att skulptera i papper under 95-97 
Min läromästare i denna teknik var  Ernie Lindgren. grafiker, skulptör och tecknare
En duktig konstnär, kontemplativ tänkare  och med känsla för det sublima

Av Ernie lärde jag mig ävengrunderna i etsning  men visar här några av de alster med skulpturer i syrafritt papper som jag var representerad med i  Blekingar 96  en jurybedömd utställning annordnad av SKR på nebbebodagården i Olofström

"Man måste få fram det poetiska i pappret och det är inte lätt att vara poet, lättare är att vara grafiker, säger Ernie som i grunden är just grafiker. "


Tack Ernie din handledning var så värdefull  utan dig hade jag inte lärt mig denna tekniken - ❤
Oberäknelitg som det är under tokningsprocessen  - det ser så bra ut när man är klar med skulpterandet,  men man vet aldrig hur det tar sig ut när det torkat nästa dag, eller nästa 
Så många, flerfaldiga överrakningar och arbetstimmar för att bli nöjd med resultatet

I dessa har jag sytt in tunn lintrådar i taket, vilka faller ner framför skulpturen och på insidan av glasrutan 
Man kan öppna på framsidan och reglera själv hur man önskar att lintrådarna skall falla.


Allt är  skulpterat i syrafrit papper frånsett det främre fönstret som är en inglasad ram med en liten hasp som tillåter att öppna och stänga det lilla rummet innanför

Fotona är tagna  Björketorp vid runstenarna där
en fridfullplats att vistas i
Se mer om denna  plats  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rketorpsstenen

I had the privilege of learning to sculpt paper in 95-97
My teacher in this technique was Ernie Lindgren. Graphic artist, sculptor and drawer
A very good artist, contemplative thinker and with sense of the sublime

By Ernie, I learned the etiquette of etching but here shows some of the sculptures in acid-free paper. I was represented in Blekingar 96 a jury-evaluated exhibition annotated by SKR at the Nebbebodagården in Olofström

"You have to get it poetic in the paper and it's not easy to be a poet,it's easier to be a graphic artist," says Ernie, who is basically graphic artist. "


Thank you Ernie your tutorial was so valuable without you I had not learned this technique - ❤
Obertalelitg as it is during the topping process - it looks so good when you finish sculpting, but you never know what it's like when it's dried next day or next
So many, multiple overtakes and hours of work to be satisfied with the result

In these I have sewed thin
ropes
wire  in the ceiling, which fall in front of the sculpture and on the inside of the glass pan
You can open the front and decide how you want the wire ropes to fall.


Everything is sculpted in acid-free paper apart from the front window which is a glazed frame with a small hasp that allows to open and close the  room inside

The photos is taken by Björketorp at the run stones there
A peaceful place to stay in
See more about this site https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rketorpsstenen